Zona
Fotolia 127228016 xs

POZADINA USPJEŠNOG ČOVJEKA I IDENTITET

Svaki pojedinac usvaja modele ponašanja iz najbliže okoline iz koje može proizaći uspješan ili pak neuspješan identitet. Saznajte više.

Uspješni ljudi nisu rođeni kao takvi, već njihov uspjeh se temelji na kulturalnoj i obiteljskoj pozadini koja je tim ljudima omogućila stvaranje temelja uspjeha. Ključna točka njihovog uspjeha je identitet koji se stvarao kroz život, odnosno identitet koji se formirao kroz proces bivanja u određenoj okolini koja uči nekoga kako upravljati i nositi se sa situacijama koje se pojavljuju u životu.

Svaki pojedinac usvaja modele ponašanja iz najbliže okoline iz koje može proizaći uspješan ili pak neuspješan identitet osobe, jer ti modeli ponašanja se instaliraju u pojedinca još od najranijeg djetinjstva i upravo oni utječu na to kako će taj pojedinac u budućnosti donositi odluke u svim segmentima njegovog života, utječu na to kakav će život taj pojedinac živjeti.

Modele ponašanja svatko može promijeniti, no prvo ih valja osvijestiti i shvatiti koji su to destruktivni modeli koje pojedinac ima, te ući u direktnu konfrontaciju sa njima kako bi došlo do promijene percepcije tog problema mijenjajući identitet interno i tek tada počinju se događati promjene i u vanjskoj realnosti.

Takve modele ponašanja lako se može osvijestiti na način da se obrati pozornost na razne kontekste koji pojedincu stvaraju destruktivnu realnost, koji ga ograničavaju ili sputavaju, bilo da je to u kontekstu posla, zdravlja, odnosa i tome slično.

Jeste li zadovoljni sa svojim poslom, da li sve teče, odgađate li?

Razumjeti svoj identitet znači preuzeti odgovornost za sebe i krenuti u jedan dubinski rad i raditi na njegovim vjerovanjima, vrijednostima, te raznim kulturalnim, obiteljskim i socijalnim programima koji čine sastavni dio bilo uspješnog ili neuspješnog identiteta osobe.

Svaki novi dan je prilika za odlučiti se na promjenu u svom životu, na promjenu koja je konstruktivna i koja pojedinca čini sretnim.

Kultura također ima utjecaj na stvaranje identiteta kod pojedinca, jer ono što većina u kontekstu kulture imitira su vrijednosti i vjerovanja koja se koriste kao model očekivanih ponašanja i imitacija koja se transferiraju od čovjeka do čovjeka putem sljedećih medija: jezika, odnosno simbola, te imitacije, odnosno promatranja drugih ljudi.

U svemu tome iznimno važan sustav kod svakog pojedinca je svjesnost, jer zbraja iskustva i informacije te ih dovodi u red kako bi čovjek mogao donijeti odluku kao samosvijesno biće, te bez obzira na bilo kakve kulturalne i obiteljske utjecaje okoline samostalno odlučiti što je najbolje za njega.

Svatko je kreator svog života i svatko ima pravo da bira kakav model ponašanja će prihvatiti ili promijeniti, jer ako je model ponašanja pojedinca dobar on donosi niz dobrobiti, u protivnom može stvoriti rigidnost i ignoranciju.

Kakvi su vaši modeli ponašanja, jeste li ih uopće svjesni?

Autorica teksta je Martina Ružić Bratović, stručnjakinja za razvoj osobnih i sistemskih potencijala, saznajte više o njezinom radu ovdje

Arhiva