Preporuka

U%20rez.%20s%20isitino.

U REZONANCIJI S ISTINOM

Važno je da se osoba pomiri s istinom , kako bi postigla jedinstvenost, usklađenost, integriranost sa našim istinskim Višim Ja, a nedostatak istine i ljubavi su laži, neistine, zlo, strah. Saznajte više.

Fotolia gaslight

"GASLIGHTING" - MANIPULACIJA IZLUĐIVANJEM

To je oblik manipulacije u kojem osoba s namjerom da se osjeti nadmoćnom čini da njezina žrtva počne sumnjati u svoje pamćenje i opažanja pri čemu se iskrivljuje njena percepcija stvarnosti.Svaki čovjek može se naći u toj poziciji i biti izložen se izluđivanju. Naučite više.

Fotolia 59936890 xs

ENERGETSKA PROSTITUCIJA

Energetsko prostituiranje je davanje svoje energije i vremena u, primjerice, zamjenu za novac, prihvaćanje od strane nekoga ili nečega, udovoljavanje nekome ili nečemu te podržavanje nekog obrasca s kojim smo povezani i koji na ovakav način podržavamo.

Fotolia 123998669 xs

OBITELJSKI SUSTAVI I NJIHOVA DINAMIKA

Prema učenju psihijatra Murraya Bowena, teorija obiteljskih sustava objašnjava ponašanje čovjeka u sklopu obitelji koja preuzima ulogu temeljne emocionalne jedinice. Emocionalna dinamika u velikoj mjeri utječe na razvoj čovjeka. Saznajte više.

Fotolia 154577632 xs

BITI U TIJEKU SA ŽIVOTOM

Život je putovanje, na tome se putu susrećemo sa jako puno izazova i mogućnosti. Sama riječ živ znači biti u životu, biti u tijeku sa životom, prepustiti se i imati povjerenje u život. Saznajte više.

Fotolia 138856327 xs

ŽIVOTNA SILA I VI

Pogledajte video. Životna sila je svuda oko nas. Svaki čovjek treba odlučiti hoće li se povezati s njom ili ne. Saznajte koji su pokazatelji povezanosti sa životnom silom te što treba napraviti da tijek životne sile bude prisutan u vašem životu.