Arhiva zone

Loneliness g0d98df34f 1920

VJEČNO SADA

Kroz koncept vremena čovjek ima iluziju kretanja kroz prostor i vrijeme. Putem memorija čovjek percipira prošlost i putem njih gradi sliku o sebi i o svijetu. Saznajte više

Ecuador g5a55106b6 1280

PUT DUŠE

Ono što je kod selfa povezanog s dušom drugačije  je druga vrsta energije s kojom se povezuje. Ta druga energija ima potencijal transformacije i iscjeljenja. Saznajte više.

Shadow 4494512 1920

ČOVJEK JE SVJETLOSNO BIĆE

Kako bi čovjek znao što je svjetlost kada ne bi znao što je tama? Svjetlost i tama su komplementarni zato što svjetlost ne bi postojala da nema tame i tama ne bi postojala da nema svjetlosti. Saznajte više.

Mask 1249929 1920

KAKO IZAĆI IZ MATRICE

Spoznaja je proces i predstavlja put put prema istinskoj sreći. Ona se ne događa instant, već je rezultat sustavnog radi na sebi. To je jedini put izlaska. Naučite više.

Venus%20project

EVOLUCIJA DUŠE I SILE KARME

Kada zakoračite na put evolucije svoje duše onda unaprijed determinirana sudbina počinje se mijenjati. U vaš život tada ulazi božansko, a ono je jače od moći karme. Naučite više.

Matrix 2953883 1920

VIRUSI UMA

Virusi uma zauzimaju prostor nesvjesnog i jako su aktivni. Dokle god čovjek ne osvijesti svoje viruse uma ostati će zarobljen u ograničenjima i agendama matrixa. Naučite više.

Fantasy gc0ff85fa0 1920

POTENCIJAL MANIFESTACIJE

Svaki čovjek može biti, činiti i imati ono što odluči u svojem životu. Glavna pretpostavka da bi se to dogodilo je da prvo trebate postati, imati identitet čovjeka kojem se takve stvari mogu dogoditi. Saznajte više.