Arhiva zone

Landscape 3721755 1280

PLANINE SU PLANINE

Stvarni svijet je ono što jest. U stvarnom svijetu, čovjeku sve dolazi kao cjelina, u trenutku sada. Taj proces se ne može objasniti tako da mu se daje značenje.Saznajte više.

Loneliness g0d98df34f 1920

VJEČNO SADA

Kroz koncept vremena čovjek ima iluziju kretanja kroz prostor i vrijeme. Putem memorija čovjek percipira prošlost i putem njih gradi sliku o sebi i o svijetu. Saznajte više

Ecuador g5a55106b6 1280

PUT DUŠE

Ono što je kod selfa povezanog s dušom drugačije  je druga vrsta energije s kojom se povezuje. Ta druga energija ima potencijal transformacije i iscjeljenja. Saznajte više.

Shadow 4494512 1920

ČOVJEK JE SVJETLOSNO BIĆE

Kako bi čovjek znao što je svjetlost kada ne bi znao što je tama? Svjetlost i tama su komplementarni zato što svjetlost ne bi postojala da nema tame i tama ne bi postojala da nema svjetlosti. Saznajte više.

Mask 1249929 1920

KAKO IZAĆI IZ MATRICE

Spoznaja je proces i predstavlja put put prema istinskoj sreći. Ona se ne događa instant, već je rezultat sustavnog radi na sebi. To je jedini put izlaska. Naučite više.

Venus%20project

EVOLUCIJA DUŠE I SILE KARME

Kada zakoračite na put evolucije svoje duše onda unaprijed determinirana sudbina počinje se mijenjati. U vaš život tada ulazi božansko, a ono je jače od moći karme. Naučite više.