Media

AKTIVIRAJTE CENTAR ŽIVOTNE ENERGIJE

Osoba s razvijenom harom ima snagu i sposobnost spontanog življenja, poduzimanja pravih akcija te bivanja u pravom vremenu i na pravom mjestu. Stanje svijesti aktivirane hare je smirenost, prazan um bez prosudbi i mentalnih procesa. Um osobe čija je hara aktivirana je lucidan, originalan te baziran na logici i zdravom razumu.U Tranceframing školi, aktivacija hare je vrlo bitan segment energetskog rada s ciljem da se ljudski sustav otvori životnoj energiji te da ona počne cirkulirati tijelom, s krajnjim ciljem izgradnje originalnog tijela, koje jedino može nadvladati programiranu realnost i uvesti praktikante u „sui generis" stanje. Besplatno preuzmite i primijenite vježbu u kojoj vas vodi Domagoj Matijević, autor Tranceframing škole.