Media

DIJAMANTNI UM 02

Trajanje: 00:10:44.68

Trajanje: 10,44 min.
Koje su zakonitosti dijamantne realnosti, a koje su zakonitosti matrixa. Fenomen pravog vremena i pravog mjesta je sastavni dio dijamantne realnosti.
Zašto i vi ne biste iskušavali dijamantnu realnost i živjeli u "pravom vremenu i pravom mjestu". Saznajte sve i o dijamantnoj inteligenciji. Pogledajte ovaj video.