Zona
Fotolia 64503386 xs

ŽIVOT BEZ MONSANTA

Život oslobođen od Monsanta traži pričanje s ljudima koji uzgajaju hranu te ispitivanje gdje su nabavili sjeme.

Oni koji proučavaju i istražuju Monsantov utjecaj na prehranu uviđaju da konzumiranje njihove hrane ima enormno velik utjecaj na zdravlje. Jedno od istraživanja obavljeno je u Francuskoj na kukuruzu koji je izrastao iz Monsantovog sjemena. Rezultati istraživanja pokazali su da konzumiranje tog kukuruza ostavlja iznimno velike posljedice na bubrezima i jetri štakora.  Činjenica je da se Monsantovi proizvodi koriste u širokom spektru proizvoda, kao što je soja, šećer i pamuk. U Americi 70-80% prehrambenih namirnica u sebi sadrži genetski modificirane materijale. Također, veliki postotak pamuka u odjeći i domovima potječe iz Monsantovih laboratorija. Monsanto je glavni igrač u industriji pamuka. Iako pamuk čini samo 2,5% svjetskog usjeva, na njemu se koristi 16% svjetskih pesticida. Ti pesticidi se smatraju iznimno opasnima za zdravlje, što potvrđuje i Svjetska zdravstvena organizacija. Osim utjecaja na proizvodnju biljki, Monsanto ima veliki utjecaj i na američku mesnu industriju. 60% GMO kukuruza koristi se u prehrani američkih krava. Također, Monsantov hormon rasta koristi se za povećanje proizvodnje mlijeka u prehrani velikog broja krava. Neki ljudi koji su bili sablažnjeni činjenicom koliki utjecaj Monsanto ima na njihov život, pokrenuli su eksperiment. Probali su mjesec dana živjeti bez Monsanta i njegovih proizvoda. Počeli su konzumirati organsku hranu te su uložili u malu organsku pamučnu garderobu. Već drugi dan shvatili su da je to gotovo nemoguće. Tijekom posljednjih 10 godina Monsanto je kupio brojne proizvođače sjemena diljem svijeta. Danas posjeduju glavninu proizvođača sjemena u Americi, uključujući i one koji proizvode organsko sjeme. Zaključak do kojeg su došli je taj da ne postoji jednostavan način za izbjegavanje Monsanta. Život oslobođen od Monsanta traži pričanje s ljudima koji uzgajaju hranu te ispitivanje gdje su nabavili sjeme.

Pogledajte film i saznajte više:

Arhiva