Zona
Fotolia 65586895 xs

ZEMLJA - RADIOAKTIVNA PLANETA

Nuklearni eksperimenti, eksplozije i havarije imaju akumulativan efekt, koje su opasnosti, naučite više.

Svi znamo kako je izgledao potres i tsunami koji je pokosio Japan 11.03.2011.godine. Po riječima Japanske vlade situacija je sada pod kontrolom te Japanci i svijet mogu odahnuti. Koliko je ovaj podatak istinit? Deset dana nakon katastrofa u Japanu francuski nuklearni institut je objavio kako je zapadnim vjetrovima preko Pacifika, Amerike i Atlantika do Francuske došla radijacija cezija 137. Amerikanci, naročito na zapadnoj obali su se uznemirili, tražeći zaštitu i objašnjenja od vlade, jer osim zračnih strujanja, njima je u susret hrlilo na milijune tona toksičnog i radioaktivnog otpada koji je počelo pristizati na zapadne obale Sjeverne Amerike. Glavnina svog tog otpada, uključujući i ostatke ljudskih tijela, će Ameriku doseći tek 2014. dok će 2016. prekriti cijelu Američku zapadnu obalu, Baja California-u u Meksiku i južne dijelove Jukona. Nakon mjesec dana medija fokusiranih na Japan, televizijske kuće i svjetske tiskovine su sve manje i manje pažnje poklanjali Japanu kao da je radijacijska opasnost neminovno prošla, ne obraćajući pažnju na činjenice da će se isti onaj radioaktivni cezij 137 koji je otkriven nad Francuskom raspasti na 50% radioaktivnosti tek za 30 godina. Koje su posljedice svega toga? Važno je napomenuti da se broj oboljelih od svih vrsta raka povećava u svijetu. Vratimo li se u prošlost, statistike pokazuju da je broj pušačke populacije u postocima bio puno veći nego danas. Pa ipak broj raka pluća se povećava iako populacija danas manje puši i mnoge zemlje imaju zabranu pušenja na javnim mjestima i u uredima, što nije bilo zabranjeno sve do početaka 1980. U čemu je onda problem? Problem je u  nuklearnim eksperimentima, eksplozijama i havarijama jer one imaju akumulativan efekt.  Radijacija koju su ljudi stvorili u zadnjih 50 godina s preko više od 2000 nuklearnih eksplozija ostaje na Zemlji i kruži planetom, podzemnim vodama, zračnim strujanjima i naravno doticajem s ozračenim ljudima i objektima. Smanjene doze radijacije od manje od 10 rem-a imaju akumulativan efekt na ljudsku populaciju. U takvim uvjetima leukemija i rak se pojavljuje i nakon 20 godina od ozračivanja ljudi. Može li sve ovo prouzročiti da Zemlja s vremenom postane radioaktivna pustinja?

Pogledajte video:

Arhiva