Zona
Fotolia 76975331 xs

UM POD KONTROLOM

Kontrola uma je niz kontroverznih teorija i tehnika pomoću kojih se uspješno kontroliraju misli, emocije, akcije i odluke drugih bez njihovog pristanka.Iako većina kontrolu uma doživljava kao opasnost, postoje li i dobrobiti? Naučite više.

Što je kontrola uma? Kontrola uma je niz kontroverznih teorija i tehnika pomoću kojih se uspješno kontroliraju misli, emocije, akcije i odluke drugih bez njihovog pristanka. Ponekad se kontrola uma naziva i "brainwashing", iako je taj termin više generalan i odnosi se na instaliranje određenih stavova i vjerovanja koji zamjenjuju dotadašnje stavove i vjerovanja druge osobe bez njezine volje. U psihologiji, istraživanja na temu brainwashinga referiraju se na reformu misli koja spada pod društveni utjecaj. Društveni utjecaj događa se svake minute, svakoga dana. On je kolekcija načina putem kojih ljudi mogu promijeniti mišljenja, ponašanja i stavove drugih ljudi. Brainwashing je oblik društvenog utjecaja koji kombinira pristup uvjeravanja kad činimo nešto zato što će nam to promijeniti stav (biti ćemo sretniji, zadovoljniji i sl.), edukacije ili "propagandne metode", kad ne vjerujemo u ono što nam se govori, te metode prilagođavanja putem koje se želi promijeniti ponašanje bez utjecaja na stavove i vjerovanja. Putem sve tri metode uzrokuju se promjene u načinu mišljenja bez osobnog dopuštenja i volje. Prema publikaciji Amnesty Internationala, mnogi ljudi koji koriste metode brainwashinga koriste metode slične onima koje koristi straža nad zatvorenicima, zato što su prepoznali da je fizičku kontrolu nemoguće ostvariti bez dopuštenja zatvorenika. Najefektniji način da se stekne kooperacija je kroz manipulaciju uma i osjećaja žrtve, koja tada postaje psihički i fizički zatvorenik. Neke od najčešće korištenih tehnika u brainwashingu su: izolacija (na taj način se osobu izolira od vanjskog svijeta pa ona postaje ovisna o osobi koja s njom manipulira ), prijetnje, degradacija, kritika, demonstriranje moći te lišavanje npr. prirodnih potreba. Upotrebljavajući ove metode osoba s vremenom postaje sve slabija. Krivnja, strah, verbalno zlostavljanje te odbacivanje starih vrijednosti su također neke od tehnika brainwashinga. Da bi se ostvarila kontrola uma nad nekom osobom, potrebno je proći kroz proces reedukacije koji se sastoji od tri principa. Prvi princip je princip ponavljanja koji se sastoji od prolaženja kroz isti sadržaj sve dok ga se u potpunosti ne usvoji. Drugi princip je princip aktivne pedagogije što znači da se subjekta nikada ne ostavlja samog. Treći i posljednji princip je princip kritike i samokritike s kojim se subjektu stvara osjećaj nesigurnosti te strah od mogućih prijetnji koje će dovesti do poniženja. Diskusija oko ovih tehnika, te koje bi to tehnike trebale biti, popularna je tema u krugovima psihologa, neuroznanstvenika i sociologa. Također, tema mnogih debata je i točna definicija kontrole uma te potreban opseg upotrebe tehnika koji stvara željeni utjecaj na ljude. Treba napomenuti da mnogi ljudi smatraju da je kontrola uma sposobnost hipnotiziranja ili elektroničkog programiranja osobe tako da on ili ona mogu izvršavati zadane naredbe bez da su svjesni da se njihovo ponašanje kontrolira. Iako mnogi kontrolu uma doživljavaju na kontraverzan način, postoji i znanstvena inačica na ovu temu koja može biti od koristi mnogim ljudima s određenim disfunkcijama. Naime o čemu se radi. Prema nedavnim istraživanjima otkriveno je da se moždani valovi mogu prenijeti u obliku kompjutorskih naredbi pomoću kape koja je prekrivena elektrodama i pričvršćena na glavu. Takav način dekodiranja misli jednog dana će omogućiti ljudima koji ne mogu komunicirati da to čine isključivo koristeći svoj mozak. Profesor Jonathan Wolpaw, s američkog Sveučilišta u New Yorku, i njegov kolega dr. Dennis McFarland tvrde da se moždana aktivnost detektira sa skalpa ili iz unutrašnjosti mozga. Problem s takvim kapama u prošlosti bio je u tome što su prikupljale sve vrste moždanih valova, pa su se zbog toga željene gubile ili su bile reducirane na vrlo mali broj. Današnji sistem kape ima puno bolji prijem te ima dekoder koji ne samo da očitava namjeru, onoga koji ga koristi, i prenosi je kompjutoru, već se fokusira i na misaone obrasce koji će biti uspješni u upravljanju kompjutorom. Prof. Wolpaw i dr. McFarland testirali su ovaj sistem na dva odrasla čovjeka s određenim disfunkcijama i dva bez. Test je izgledao tako da se na ekranu kompjutora pojavljivao kvadrat iz različitih kutova ekrana. Isto tako i kursor je bio prisutan na ekranu. Osobe koje su prisustvovale testiranju trebale su pomaknuti kursor na kvadrat isključivo sa svojim mislima. Istraživači su provjeravali da li osobe upotrebljavaju pokrete mišića, kako bi bili sigurni da se služe isključivo kontrolom uma dok pomiču kursor. Svi subjekti su postigli cilj istraživanja. Prof. Wolpaw je izjavio: "Mnogi znanstveni radovi, uključujući i rad u laboratoriju, pokazuju da živčani sustav ima ogromnu sposobnost adaptacije na nove potrebe. Moguće je da područje senzornomotornog korteksa, koje je lišeno svoje normalne funkcije, traži novu funkciju, kao što je EEG kontrola kursora." Isto tako, neki znanstvenici tvrde da su rezultati vrlo ohrabrujući te vjeruju da jednom kad takvi izumi budu dostupni, oni će iz temelja poboljšati i promijeniti živote osoba čije su misli i želje zaključane u njihovim tijelima. Prema američkim istraživanjima dokazano je da i majmuni mogu naučiti pomicati stvari koristeći isključivo svoj mozak. Istraživači su stavili majmune u 3-D virtualno okruženje gdje su mogli učiniti da kursor putuje po ekranu odgovarajućim pokretima svoje glave. Nakon toga su im ograničili kretnje ruku, no svejedno su uspjeli pomaknuti kursor. Trening je uključivao pričvršćene elektrode na regiju majmunskog mozga zvanu motorički korteks. Moždana aktivnost uhvaćena je putem elektroda i prenesena na kompjutor, koja je nakon toga prenio signale na sistem virtualne realnosti. Istraživači su izjavili da ovo indicira na mogućnost razvoja obrazaca efektivne kontrole uma u odsutnosti fizičkih pokreta udova ili normalnih mišićnih pokreta te da će ova istraživanja pomoći ljudima koji su već godinama paralizirani. S druge strane, australski ekspert iz područja živčane kontrole opisuje istraživanja na majmunima kao zanimljiva, ali vrlo eksperimentalna. Profesor Ashley Craig sa Sveučilišta u Sydneyu izjavio je da su takva istraživanja korisna u maloj mjeri te da već znamo da ljudi imaju tu sposobnost. Primjerice, prof. Craig (University of Technology, Sydney) razvio je zajedno sa svojim suradnicima prvi svjetski "mind switch", koji omogućava ljudima da naprave pokret daljinskim upravljanjem, tako da sklope oči i povećaju intenzitet svojih moždanih valova. Kako? Tako da koriste EEG valove za kontrolu jednostavnog on/off električnog prekidača. Tzv. "mind switch" aktivira se praskom u alpha valovima kad osoba zatvori oči, kaže prof. Craig.

Prof. Craig tvrdi da se "mind switch" trenutno isprobava na paraplegičarima. Kako? Tako da se elektrode postavljaju da noge pacijenta kako bi stimulirale mišiće potrebne za ustajanje. "Mind switch" se koristi za pokretanje električne stimulacije te je do sad je isproban na osobama s ozljedama leđne moždine te osobama s paralizom. Testiranje je pokazalo 90% pouzdanosti. Prof. Craig tvrdi da sve što je potrebno za uspješnost testa je to da osoba može zatvoriti oči.

Pogledajte video:

Arhiva