Zona
Svijest

SVIJEST, ISTINA I KONTROLA UMA

Osoba može biti budna, no svejedno ona spava i ignorira duhovno putovanje i put prema istini. Što više promatramo, iskušavamo i spoznajemo aspekte onoga što „jest“ i što je istina, to se više naša svjesnost onoga što postoji uvećava. Naučite više.

Svijest je svjesnost naše realnosti. Iako to većina ljudi misli, biti u svjesnom stanju nije suprotnost spavanju. Osoba može biti budna, no svejedno ona spava i ignorira duhovno putovanja i put prema istini. Što više promatramo, iskušavamo i spoznajemo aspekte onoga što „jest“ i što je istina, to se više naša svjesnost onoga što postoji uvećava. Kao rezultat , naša svjesnost će se širiti. Kako proširujemo svoju svijest, to nam dopušta da prepoznamo, osvijestimo povezanost, uspoređujemo i ulazimo u interakciju s obrascima te spoznamo smisao sve većeg broja stvari koje postoje. Uvećanje svjesnosti uvećava svijest i omogućuje nam da otkrijemo dijelove veće slike kako bi razumjeli svijet u kojem živimo i sami sebe, puno dublje.

Svjesnost je rješenje problema obmane i manipulacije koje su rezultat vanjske kontrole nad ljudskim životima. Stupanj na kojem vidimo s jasnoćom je proporcionalan našem nivou svjesnosti. Biti na najnižim stupnjevima svjesnosti znači lutati u mraku. Niža vibracijska stanja svijesti sprječavaju ljude da jasno mogu vidjeti razliku između istine i laži. Ekspanzivna sila svjesnosti vodi nas u sve veće razumijevanje i spoznaju da je sila ljubavi naša istinska esencija. Realnost, ono što „jest“, istina, omogućuju nam da razumijemo i da se više brinemo u vezi onoga što se događa u svijetu te o sebi samima. Ona nam omogućuje da dođemo u točku kada možemo napraviti ispravnu akciju koja se bazira na istinskoj inteligenciji razmijevanja naših životnih situacija. Ekspanzivna sila svjesnosti je, dakle, ljubav. Istina je ljubav. Ljubav je istina. Što više vidimo stvari onakve kakve jesu, to više spoznajemo istinu. Svaki problem sadrži sjeme svojeg rješenja. Rješenje nisko vibratorne frekvencije svijesti je povisiti svjesnost na viši stupanj.To je način putem kojeg izlazimo iz našeg postojećeg modela postojanja. Prepoznavajući obrasce i njihovo značenje s punim poštovanjem prema događajima koji se događaju oko nas i u nama, centralna je komponenta dosezanja viših nivoa svjesnosti.

Posebno je bitno prepoznati osobne unutarnje obrasce koji se manifestiraju u našim tijelima, umovima i osjećajima. Moramo naučiti prepoznati ne samo „tko“; „kada“i „gdje“ već „kako“ i „zašto“. Postavljanje pitanja je fundamentalni element učenja o realnosti onoga što „jest“. Pitanje „zašto“ vodi nas prema prirodi stanja, situacije, događaja ili problema.

„Slušaj ove riječi, Ti koji želiš istražiti dubine prirode: Ako ono za čime tragaš ne pronađeš unutar sebe, to nećeš pronaći izvana. Ako ignoriraš čuda svojeg vlastitog doma, kako možeš očekivati da ćeš pronaći druga čuda? U tebi je skriveno blago svih blaga. Spoznaj sebe i spoznati ćeš Svemir i Bogove.“ (natpis posvećen proročici Pythiji, u Apolonovom hramu u Delphima, Grčka, gdje su mistične tradicje učile o individualnoj jedinici svjesnosti koja je konstituivni dio svemira).

Princip korespondencije primjenjuje se na puno načina. Možemo koristiti koncept „kako na nebu tako i na zemlji“ kako bismo shvatili istinu o sebi i svemiru. „Spoznati sebe“ je također poznato kao „samo-znanje“, „samo- aktualizacija“; „samo- realizacija“; „samo - svijest“, to je znanje o svojem istinskom višem originalnom jastvu. Razmijevanje samih sebe je rješenje svih naših problema. To je prvi korak u pronalaženju rješenja problema koji zahtijevaju znanje kako bi razumjeli srž prirode problema koji manifestira stanja koje radije ne bismo imali. Korijenski uzročni faktor za našu patnju je nedostatak znanja o nama samima. Mi ne znamo dovoljno o svijesti, kako naš um i emocije funkcioniraju. To je još jedan savršeni scenario za one koji žele manipulirati i kontrolirati naša ponašanja kroz obmanu, baš kao što i nalaže solipsizam. Imati znanje o tome kako um, psiha i svjesnost funkcioniraju daje osobi poziciju prednosti i mogućnost kontrole nad onima koji nemaju znanje o sebi. Moramo više poznavati sebe , moramo znati više o tome što se događa u ljudskoj svijesti, kako ona funkcionira, koje su njezine kvalitete, kako se manifestira i kakva je njezina ekspresija kroz fiziologiju.

Manipulator će ispred nas postaviti laž kao mamac, većina ljudi će ga „zagristi“ i upecati se. No, iskreno se trebamo pitati je li za to kriv manipulator? Imamo li i mi kakvu odgovornost? Nije li naš izbor živjeti prema njihovim lažima? Većina ljudi ne želi preuzeti odgovornost za ono što se događa u životu i postojanju, uvijek se zahtijeva da netko drugi preuzme odgovornost, da netko drugi razmišlja i rješava probleme. Većina ljudi odbacuje svoju osobnu odgovornost za mnoge stvari, i što je najvažnije, svoju osobnu odgovornost da razumiju istinu. Većini ljudi konstantno se prodaje obmana, no većina tu obmanu ipak želi kupiti.

Svjesnost se može uvećati ali i manipulirati putem znanja. Manipulacija svjesnosti je kontrola uma. Kada netko ne razumije kako funkcionira kontrola uma, kada netko kontrolu uma ignorira, takva osoba nema nikakav alat da zaštiti sebe od manipulacije. Neznanje i ignoriranje je ono što oslabljuje i koristi ljude kao alat za manipulaciju. Znanje u vezi nečega štiti od kupovanja laži te osnažuje da ispravno izaberete, da donesete ispravne odluke i poduzmete ispravne akcije. Moramo naučiti metode kontrole uma kako ne bismo bili obmanjivani kao što smo sada. Većina metoda kontrole uma događa se svuda oko nas i one su implementirane u masovnim razmjerima. Zapravo, radi se o masovnoj kontroli uma baziranoj na ispiranju mozga koje je jako dobro prikazana u filmu Mandžurijski kandidat. Masovna kontrola uma instalira fundamentalne aksiome u ljude koji postaju njihovi korijenski sustavi vjerovanja. Njih ljudi prihvaćaju kao istinu i tada žive svoje živote, ponašaju se i djeluju u skladu s njima. Neurolingvističko programiranje primjenjuje jezik putem specifičnih riječi i govornih obrazaca kako bi se unijele ideje u ljudsku svijest i kako bi se oni ponašali prema unaprijed određenim ishodima. Simbolizam je arhetipski jezik prema kojem je većina ljudi ranjiva zato što on djeluje na podsvjesnom nivou. Ranjivost je posljedica nerazumijevanja temelja tog jezika i njegove biti. Arhetipski jezik temelji se na upotrebi frekvencija zvuka, boja, oblika i može se iskoristiti kako bi utjecao na misli i na podsvijest. Kontrola uma je svjesna kontrola kroz manipulaciju tri iskustvene forme svijesti. Kako uvećavamo znanje o sebi, mi uvećavamo svoju svjesnost, i obrnuto. Ekspandirajući svoju svjesnost kroz sposobnost prepoznavanja obrazaca informacija, uvećati će naše znanje o sebi. Što više postanemo svjesni onoga što se događa oko nas i što više toga prepoznamo, to će se više naša svijest ekspandirati i više ćemo učiti o sebi. Svjesnost sadrži dualnu prirodu između muške i ženske komponente koja se predstavlja u svakoj individulanoj jedinici svjesnosti, koja se vrlo često naziva monada, ekspresija jednote. Svaki čovjek je dio jedinstvenog, nepodijeljenog oceana svijesti, ali istovremeno je i inidvidualna, jedinstvana ekspresija svijesti.

Svaka individualizirana jedinica svijesti manifestira se i izražava kroz tri oblika u ovoj realnosti:

Misli

Misaona aktivnost je temeljna baza manifestacije svijesti. Misli su primarna ekspresija, emanacija ili esencija koja simbolizira aspekt kreatora. Također postoji koncept koji kaže da je univerzum mentalan i da je sve napravljeno od misaone energije. Sva iskustva dolaze iz prošlosti kao misaoni izvor kreativne esencije. Svaka serija događaja ili onoga što napravimo prvo postoji kao misao u umu ili svjesnosti. Stvoritelj (kreator) predstavljen je kroz simbol „Oca“, upravo zbog tog razloga. Unutar misaonih aktivnosti nalaze se svete komponente muškog i ženskog principa koje se manifestiraju kroz karakteristike lijevog i desnog mozga.

Emocije

Emocije su drugi unutarnji aspekt svijesti koji izražavamo kroz tijelo, fizičke senzacije, osjećaje i govor tijela. Aktivnost misaone energije prolazi kroz naša tijela i tada se izražava kroz našu fiziologiju kao osjećaj u risponsu na manifestaciju svijesti u našoj okolini ili nama samima. Simbolizam emocija predstavljen je kao „Duh sveti“ ili božanska majka trojstva svijesti.

Akcije

Brak između „Božanskog Oca“ i „Božanske Majke“ (mentalne i emocionalne energije svijesti) stvara „Božansko Dijete“ akcije, sintezu koja se manifestira kao stvari koje činimo u svijetu, kroz naša ponašanja i akcije.

Osim ovog trojstva, postoji i trojstvo tijela,uma i duha, gdje naše tijelo predstavlja akciju, um misao, a duh emociju u smislu da su naše emocije duh u kojemu činimo stvari. Koncept trojstva nalazimo u različitim tradicijama, pod različitim nazivima. Ako netko samo slijedi „srce“ bez da koristi i „mozak“ , takva osoba nije na putu istine i ljubavi. Mnogi ljudi imaju pseudo duhovni sustav vjerovanja koji kaže da treba isključivo slijediti „srce“. Za njih je koncept „misli, logike, razmišljanja itd..“ nešto negativno.

„Rod je u svemu; sve ima svoje muške i ženske pricpipe. Rod se manifestira na svim nivoima.“ (Kybalion)

Muški i ženski princip svjesnosti su kvalitete koje izgledaju kao da su suprotnosti, ali one su zapravo ujedinjene u oblikovanju cjelovitosti svijesti. Različite tradicije pripisuju im različite karakteristike koje se odnose na isti izvor. Sveti ženski princip personificiran je u lunarnoj božici. Taj aspekt poznat je kao Yin, unutarnji, pasivni, intuitivni, suosjećajni, submisivni te je povezan s desnom hemisferom mozga (mjesec ili lunarni aspekt, noć-tama, maternica i majka). Taj princip je direktno povezan s emocijama koje su unutarnje kvalitete svjesnosti u nama. Sveti muški princip prikazuje se simbolima solarnog boga. To je Yang; eksterni muški princip, analitičan, logičan, dominanan. Povezan je s lijevom hemisferom mozga, suncem ili solarnim aspektom, svjetlom i ocem. Aktivna energija je naše manifestiranje svijesti prema drugima. To je kako prikazujemo sebe drugima i kako se drugi prikazuju nama. U našim naporima da podignemo nivo svjesnosti moramo težiti da muški i ženski princip budu u balansu i jedinstvu. To se postiže tako da naše misli, emocije i akcije nisu u kontradikciji, konfliktu ili opoziciji, već da su ujedinjene, nedualne i da djeluju kao jedno. Ako netko misli ili osjeća nešto što nije ispravno, a ipak djeluje protivno tome, tada je ta osoba u unutarnjoj opoziciji sama sa sobom. Osoba se bori sama sa sobom, protiv njezine vlastite svjesnosti. Sotona je u opoziciji i to je stanje u koje stavljamo sami sebe kada smo u kontradikciji sami sa sobom, u internoj opoziciji unutar nas samih. Tada, unatoč prosudbama i isprikama lažemo sami sebi u prihvaćanju onoga što činimo. To je temeljni razlog zašto ne ekspandiramo svoju svjesnost. Stvaramo svoju i kolektivnu patnju kada idemo sami protiv sebe te zakona svemira i prirode.

Autor teksta jeKris Nelson, autor i vlasnik web portalaEvolve Consciousness

Arhiva