Zona
Dreamstime m 227027363

PRIČA O ORLU - POGLEDAJTE VIDEO

Što se događa kada jedan orao misli da je kokoš? Mnogi ljudi upravo funkcioniraju na taj način. Koje su posljedice? No, uvijek možete raskriliti svoja moćna krila i spoznati da ste dio božankog. Pogledajte video.

Mnogi ljudi upravo funkcioniraju na taj način. Koje su posljedice? No, uvijek možete raskriliti svoja moćna krila i shvatiti da ste dio božanske prirode.

Budite svjesni svoje prave prirode, ne živite u ignoranciji, pogledajte video:

Arhiva