Zona
Gospodar imena  moc rijeci

GOSPODAR IMENA - MOĆ RIJEČI

Uz magiju riječi možete natjerati ljude da prihvate neistinu kao istinu i dobiti ih da učine ono što želite. U stvarnosti naših umova veći broj čarolija može biti dovoljno snažan da nas izmanipulira.Naučite više.

U mini-seriji naziva Earthsea (2004) koju sam gledao prije mnogo godina, jedan vid magije kaže da znati ime nečemu znači i biti gospodar tome. Glavni junak serije tražio je imena stvorenja kako bi ih preko imena kontrolirao i zaustavio njihovo zlo koristeći svoje čarobne sposobnosti. Jezikom magije, znati pravi naziv, značenje i definiciju za određeni aspekt stvarnosti znači biti gospodar te stvarnosti, a ne joj biti podložan. Koncepti simbola kroz riječi su potrebni za izgradnju složenije strukture u našem umu koji predstavljaju stvarnost, od pojedinačnih objekata u stvarnosti do zajedničkog univerzalnog koje povezuju pojedine dijelove zajedno. Ako naši konceptualni blokovi neistinito predstavljaju stvarnost, to uvelike utječe na način na koji je percipiramo i razmišljamo o njoj, što utječe na našu sposobnost kretanja kroz stvarnost.

Kako i zašto imamo moć ovladavanja stvarima? Otkuda je ta ideja proizišla?

Ljudi imaju sposobnost više razine svijesti. Imamo sposobnost za apstraktno i za definiranje određenih aspekata stvarnosti. Imamo moć dodjeljivanja smisla i svrhe kroz definiciju. To je moć prepoznavanja identiteta u raznolikosti i mnoštvu postojanja svemira i stvarnosti. To je moć logike ne-kontradiktorne identifikacije stvarnosti. Sve u našoj stvarnosti djeluje u okviru zakona logike, sve je ono što je.

U svemiru nema proturječja . To je moć koju moramo svladati na način da saznamo njen pravi naziv (tj. značenje). Mi imamo moć identificiranja specifičnih značenja i svrha, a tada možemo dati definiciju kroz simbole koje upućuju na stvarnost.

Ovo je način kako možemo ovladati razumijevanjem stvarnosti. Bez apstraktnosti i miješanja svijesti u detaljnije istraživanje (derivacija, diferencijacija, dedukcija) simbola iz stvarnosti, sve bi se stopilo bez razlike, ne bi bilo različitih imena koja se odnose na različite stvari, a ne bi moglo biti ni komunikacije.

Oni koji prvi stvore ime, definiciju i značenje su ujedno oni koji postavljaju temelje za razumijevanje realnosti unutar pojedinog referentnog okvira, tj.jezika. Moć se stječe znanjem značenja simbola i njegove definicije. To omogućuje dubinsko poznavanje značenja imena, simbola koji reprezentira stvarnost. Znanje je prožeto i kodirano riječima. Oni koji su prvi stvorili simbole, proželi su ih značenjem i definicijama. To je bila njihova izvorna moć. S vremenom se izvorno značenja mijenja, što utječe na njihovu moć. Kad ne znamo pravo značenje riječi, ne možemo ovladati njima. Znati istinsko ime simbola je znati pravo značenje i definiciju, dakle što je to što taj simbol zapravo predstavlja u stvarnosti, što zapravo govori. Prihvatiti promijenjeno značenje riječi znači ne koristiti ga u svom izvornom značenju i moći koju nosi. Tu nastaju čarolije čarobnjaka, kada prihvatimo reference simbola na objektivnu stvarnost, koje onda stvaraju subjektivnu "nestvarnost" (sekundarna stvarnost) što nas sprječava da vidimo svijet kakav doista jest.

Simboli su proizvoljni i mogu biti bilo što da bi predstavljalo stvarnost. No, nakon što je simbol stvoren, on je prožet smislom. Mi možemo točno ili netočno razumjevati stvarnost i stvarati simbole koji predstavljaju nešto što je ili nije, nešto što postoji ili ne postoji ili što ne bi trebalo postojati, kao loše ili nemoralne stvari. Kvadratni krug ne postoji. Bazični simboli imaju objektivno značenje u sebi samima sa određenim stupnjem slobode subjektivnog značenja kroz nametanje od svog stvoritelja. Slike u umu koje se odnose na stvarnost mogu biti prikazane kroz simbole.

Sami simboli mogu oponašati izgled objekata u stvarnosti. Što su apstraktniji simboli, različitije su prikazane imitacije. Oni simboli koji izgledaju kao najrealniji, recimo krug, mogu se usporediti s suncem, jer je to najvažniji krug za život. Ostale osobine mogu se dekodirati iz kruga u odnosu na stvarnost. Osnovni simboli se mogu kombinirati, te postati složeniji simboli. Osnovni oblici mogu se mijenjati i iskrivljavati za stvaranje novih oblika i simbola. Jezici su napravljeni od simbola apstraktnosti da bi predstavljali realnost. To je poput slike magije kakvu imamo iz djela fikcije gdje kreiraju simbole i kažu magične riječi, što ima daje posebne moći. Ne znam je li taj aspekt stvarnosti autentičan ili ne, ali to definitivno simbolizira moć samog jezika, iako ta alegorija često ostaje neprepoznata. Um je moćan. Riječi su moćne. Čarolije uma su moćna kontrola uma. Uz magiju riječi možete natjerati ljude da prihvate neistinu kao istinu i dobiti ih da učine ono što želite. Jedna čarolija sama po sebi neće puno mijenjati naš osjećaj i razumijevanje stvarnosti, ali u sekundarnoj stvarnosti naših umova veći broj čarolija može biti dovoljno snažan da nas izmanipulira.

Autor teksta je Kris Nelson,autor i vlasnik web portala Evolve Consciousness

Arhiva