Zona
Fotolia 85791435 xs

"THE QUICKENING"

U filmu „The Quickening“ objašnjava se zašto toliki broj ljudi iskušava senzacije „ubrzavanja vremena“, pogotovo nakon potresa u Japanu. Pogledajte film.

Diljem svijeta stotine milijuna ljudi čeka događaje koji bi se mogli dogoditi 2012. godine., vjerujući da će se tada roditi harmonizirajuća nova realnost ili „kraj svijeta“. Međutim, mnogi smatraju da bi se ti događaji mogli dogoditi ove godine. U filmu „The Quickening“ objašnjava se zašto toliki broj ljudi iskušava senzacije „ubrzavanja vremena“, pogotovo nakon potresa u Japanu.  Istraživanja objašnjena u filmu pokazuju da će akceleracija iskustva realnosti doseći svoj vrhunac oko 28. listopada 2011. godine. što bi moglo potaknuti iskustvo jedinstva svijesti koje će dovesti do iskušavanja novog, harmoničnog načina postojanja. Također, u filmu se povlače paralele između događaja koji će se uskoro odvijati u svijetu i njihove veze s predviđanjima Hopi indijanaca i majanskog proročanstva. Kao što je opće poznato, ta predviđanja ukazuju na početak velikih promjena u svijetu što će dovesti do rađanja novog svijeta. Međutim, Carl Calleman duboko vjeruje da takva velika promjena zahtijeva aktivno sudjelovanje svakoga od nas. 

Pogledajte film „The Quickening“ i saznajte više:

Arhiva