Arhiva zone

Dreamstime m 122732620

KOPRIVA - IZVOR ZDRAVLJA

Kopriva je jedna od najljekovitijih biljaka. Sve što trebate je ubrati i iskoristiti blagodati ove čudesne biljke. Pogledajte odličan video o koprivi.

Dreamstime m 9410469

NEPRIJATELJ NIKADA NE SPAVA

Ako ste naučeni stalno voditi bitke, tada ćete borbu konstantno privlačiti u svoj život, a s njome i sve više neprijatelja. Stalno ćete biti napadani i stalno ćete se morati braniti. Naučite više.

Dreamstime m 89065670

MEMORIJE I REALNOST

Memorije su u temelju realnosti koju iskušavate. Pohranjene su u elektromagnetskom polju koje okružuje, održava i koje je uzemljeno u tijelu koje je povezano s većim poljem svijesti od individualnog. Naučite više.

Dreamstime m 124584813

KAKO DONOSITI ISPRAVNE ODLUKE U ŽIVOTU

Jedan od najvećih izazova u životu svakog čovjeka je odluka. Zašto je mnogim ljudima teško odlučiti, a još teže, ako odluku i donesu, istu provesti u djelo? Saznajte više.

Dreamstime m 8510685

UVEĆAJTE SVOJU ŽIVOTNU ENERGIJU

 Energetski izazov za vas. Kada je nečiji centar u hari, život teče. Takav čovjek prepušten je životnoj struji koja ga nosi tamo gdje ga treba odvesti. Sve to stvara prekrasnu lakoću življenja. Saznajte više.

Dreamstime m 63347746

KAKO TRANSCEDENTIRATI SVOJU KARMU

Kod većine ljudi sadašnjost je pod utjecajem prošlosti, u protivnom ne bi bili u postojećoj životnoj situaciji. Životi većine temelje se na "copy paste" principu gdje im se konstantno ponavljaju jedni te isti životni scenariji. Naučite više.

Dreamstime m 54718911

KAKO DIŠEMO, TAKO I ŽIVIMO

Snaga i vitalnost tijela odražava se kroz kvalitetu disanja. Naše cjelokupno zdravlje ovisi o tome kako dišemo. Mnoge drevne kulture smatrale su da je dah ono što nam daje našu dušu ili duh.  Naučite više.

Dreamstime m 17281618

KRETATI SE SA ŽIVOTNOM STRUJOM

Da bi se kretao sa životnom strujom, jedna od prvih stvari koju čovjek treba naučiti je ne vezivati se za prošlost te otpustiti svaku čežnju prema budućnosti. Saznajte više.