Media

VIZIJA VAŠE BUDUĆNOSTI

NAPOMENA: S obzirom da je audio lekcija VIZIJA VAŠE BUDUĆNOSTI u formi kompresirane datoteke, nakon što ju preuzmete morate imati ZIP ili RAR program za dekompresiju ("raspakiravanje").

Da bi stvorili život kakav želite, morate stvoriti kvalitetnu viziju. Postoji pravilo, ono što ne definirate, ne možete imati. Mnogi misle da je vizija stvaranje mentalnih slika, no to je nebitan segment vizije. Naučite više o procesu stvaranja jake vizije koji je temelj manifestacije i upravljanja vašim životom.Kroz ovo vrlo bitno živtno znanje vodi vas osnivač i autor Tranceframinga, Domagoj Matijević.