Media

UPOZNAJTE TRANCEFRAMING 02

Trajanje: 00:15:11.07

Prave i moćne stvari su jednostavne. Moć vašeg uma je ogromna. Naučite kako donositi prave odluke koje u sebi imaju dijamantnu kvalitetu. Kako izgleda proces ulaska u potpuno novu dimenziju postojanja? Lagano je i zabavno. Pogledajte video.