Media

MOĆ NAGRADE

Trajanje: 00:14:21.20


U ovom predavanju, Domagoj vam donosi jednu jednostavnu, ali fantastičnu životnu aplikaciju koja u bitnoj mjeri može unaprijediti vaš život.
Pozorno pogledajte ovaj video i pokušajte ovu aplikaciju primijeniti u praksi. Na ovaj način možete jako puno toga "pomaknuti" u ostvarenju vaših snova.