Media

DIJAMANTNI MOD 04

Trajanje: 00:10:35.98

Trajanje: 10,35 min.
U dijamantnom modu pojavljuje se jedna specifična vrsta inteligencije. Dijamantnu inteligenciju ne možete unaprijediti ili razvijati kao ostale vrste inteligencija. Sve što trebate je uključiti se u dijamantni mod. Učinite to s Tranceframing Školom.